Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachta Sonraí

Is iad seo a leanas atá freagrach as próiseáil sonraí

Artprinta GmbH. 
Mitterstrasweg 23
82064 Strasslach-Dingharting
An Ghearmáin,


info@artprinta.com

Táimid buíoch as do spéis inár siopa ar líne. Tá cosaint do phríobháideachais an-tábhachtach dúinne. Anseo thíos cuirimid ar an eolas tú go mion faoi láimhseáil do shonraí.

 

1. Rochtain ar shonraí agus óstáil

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin gan aon fhaisnéis phearsanta a sholáthar. Gach uair a dhéantar rochtain ar shuíomh Gréasáin, ní shábhálann an freastalaí gréasáin ach logchomhad freastalaí mar a thugtar air, ina bhfuil ainm an chomhaid iarrtha, do sheoladh IP, dáta agus am na rochtana, an méid sonraí a aistrítear agus an t-iarratas soláthraí (sonraí rochtana) agus doiciméid an rochtain.

Déantar na sonraí rochtana seo a mheas go heisiach chun oibriú rianúil an tsuímh a chinntiú agus chun ár seirbhísí a fheabhsú. De bhun Airt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO, feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair ceart ar ár dtairiscint mar chuid de chothromú leasanna. Scriosfar na sonraí rochtana go léir ar a dhéanaí seacht lá tar éis dheireadh do chuairte leathanach.

Seirbhísí óstála ag soláthraí tríú páirtí
Laistigh de raon feidhme na próiseála ar ár son, soláthraíonn soláthraí tríú páirtí dúinn seirbhísí óstála agus taispeána an tsuímh Ghréasáin. Déanfar na sonraí go léir a bhailítear faoi chuimsiú úsáid an tsuímh Ghréasáin seo nó sna foirmeacha a sholáthraítear chun na críche sin sa siopa ar líne mar a thuairiscítear thíos a phróiseáil ar a fhreastalaithe. Ní dhéantar próiseáil ar fhreastalaithe eile ach amháin laistigh den chreat a thuairiscítear anseo.

Tá an soláthraí seirbhíse seo lonnaithe i dtír lasmuigh den Aontas Eorpach a bhfuil cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí a bhunú ina leith.

2. Bailiú sonraí agus úsáid le haghaidh próiseála conartha

Bailímid sonraí pearsanta nuair a chuireann tú ar fáil dúinn iad laistigh de raon feidhme d’ordaithe nó nuair a dhéanann tú teagmháil linn (m.sh. trí fhoirm teagmhála nó trí ríomhphost). Marcáiltear réimsí éigeantacha mar sin, mar sna cásanna seo teastaíonn na sonraí uainn chun an conradh a phróiseáil nó chun do theagmháil a phróiseáil agus ní bheidh tú in ann an t-ordú a chomhlánú nó an teagmhálaí a sheoladh gan a gcuid faisnéise. Is féidir na sonraí a bhailítear a fheiceáil ó na foirmeacha ionchuir faoi seach.

Úsáidimid na sonraí a sholáthraíonn tú i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. b DSGVO le haghaidh próiseáil conartha agus próiseáil do chuid fiosrúchán. Tar éis don chonradh a bheith curtha i gcrích, cuirfear srian le próiseáil bhreise ar do shonraí agus scriosfar iad tar éis aon tréimhsí coinneála cánach agus dlí tráchtála a bheith caite, ach amháin má tá sé ráite go sainráite agat nach mian leat do shonraí a phróiseáil. Tá toiliú sainráite tugtha agat. chun aon úsáid bhreise a bhaint as do shonraí nó coimeádaimid an ceart chun úsáid a bhaint as aon sonraí níos faide ná seo atá ceadaithe de réir an dlí agus a gcuirimid ar an eolas tú fúthu sa dearbhú seo.

3. Aistriú sonraí

 Chun an conradh a chomhlíonadh de bhun Airt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. b DSGVO, cuirimid do shonraí ar aghaidh chuig an gcuideachta loingseoireachta a coimisiúnaíodh leis an seachadadh, a mhéid is gá sin chun earraí ordaithe a sheachadadh. Ag brath ar an soláthraí seirbhíse íocaíochta a roghnaíonn tú sa phróiseas ordaithe, cuirfimid na sonraí íocaíochta a bhailítear anseo ar aghaidh chuig an institiúid chreidmheasa a choimisiúnaigh an íocaíocht agus chuig aon soláthraithe seirbhíse íocaíochta a choimisiúnaigh muid nó chuig an tseirbhís íocaíochta roghnaithe chun íocaíochtaí a phróiseáil. I gcásanna áirithe, bailíonn na soláthraithe seirbhíse íocaíochta roghnaithe na sonraí seo iad féin freisin má chruthaíonn tú cuntas ansin. Sa chás seo, ní mór duit clárú leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta ag baint úsáide as do shonraí rochtana le linn an phróisis ordaithe. Tá feidhm ag dearbhú cosanta sonraí an tsoláthraí seirbhíse íocaíochta faoi seach maidir leis seo.

Bainimid úsáid freisin as córas bainistíochta fardail seachtrach chun ordú agus próiseáil conartha. Tá an t-aistriú nó an phróiseáil sonraí a dhéantar ina leith seo bunaithe ar phróiseáil ordaithe.

Bainimid úsáid as soláthraithe seirbhíse íocaíochta agus soláthraithe seirbhísí loingseoireachta atá lonnaithe i dtír lasmuigh den Aontas Eorpach. Ní dhéantar sonraí pearsanta a aistriú chuig na cuideachtaí sin ach amháin laistigh de raon feidhme an riachtanais chun an conradh a chomhlíonadh.

Baineann an rud céanna le haistriú sonraí chuig ár monaróirí nó mórdhíoltóirí sna cásanna ina nglacann siad an loingsiú ar ár son (loingsiú titim).

Aistriú sonraí chun críche fíorú aoise Má chuimsíonn d’ordú earraí a bhfuil a ndíolachán faoi réir srianta aoise, cuirimid seirbhís iontaofa ar fáil trí úsáid iontaofa a úsáid. Chun na críche sin, úsáidtear an SCHUFA IdentitätsCheck ar ár láithreán gréasáin. Soláthraíonn SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden an tseirbhís seo.
Chun an aois íosta is gá a áirithiú, déanfar sonraí pearsanta aonair (m.sh. ainm, seoladh agus dáta breithe) a tharchur chuig SCHUFA Holding AG. Ansin déantar seiceáil céannachta mar a thugtar air le Q-bit, a ndearna an Coimisiún um Chosaint Mionaoisigh sna Meáin (KJM) meastóireacht dhearfach air chun críche fíorú aoise. 6 para. 1 abairt 1 lit. 1 f DSGVO ár leasanna dlisteanacha a chosaint, arb iad is mó i gcomhthéacs cothromaithe leasanna, chun tairiscint a fháil atá i gcomhréir le cosaint mionaoiseach chomh maith le forálacha reachtúla a chosaint ar mhionaoisigh.
Ní dhéantar measúnú creidmheasa maidir leis seo.

Tar éis críochnú iomlán an chonartha agus tar éis do na tréimhsí coinneála cánach agus dlí tráchtála dul in éag, scriosfar do shonraí a próiseáladh chun na críche seo, ach amháin má chuireann tú in iúl go bhfuil sé ar intinn agat é sin a dhéanamh. Tá toiliú sainráite agat le haon úsáid bhreise a bhaint as do shonraí nó táimid forchoimeádann an ceart aon sonraí a úsáid thar seo a cheadaítear de réir an dlí agus a gcuirimid in iúl duit sa dearbhú seo thú.

Aistriú sonraí chuig cuideachtaí bailithe fiachais Chun an conradh a chomhlíonadh de réir Airt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. b DSGVO, aistrímid do shonraí chuig cuideachta bailithe fiachais údaraithe, mura socraíodh ár n-éileamh íocaíochta in ainneoin meabhrúcháin roimhe seo. Sa chás seo, bailíonn an ghníomhaireacht bailiúcháin an fiach go díreach. Ina theannta sin, fónann cur ar aghaidh ár sonraí chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint, ar leasanna iad is tábhachtaí i gcomhthéacs cothromaíochta leasanna, i ndearbhú nó forghníomhú éifeachtach ár n-éileamh ar íocaíocht i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Aistriú sonraí chuig soláthraithe tiontairí airgeadra Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú cead a thabhairt do thríú páirtithe do sheoladh IP a phróiseáil, chun do shuíomh a chinneadh chun críche comhshó airgeadra. Aontaíonn tú freisin go stórálfar an t-airgeadra sin i bhfianán seisiúin i do bhrabhsálaí (fianán sealadach a bhaintear go huathoibríoch nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí). Déanaimid é seo le go bhfanfaidh an t-airgeadra roghnaithe roghnaithe agus comhsheasmhach agus muid ag brabhsáil ar ár suíomh Gréasáin ionas gur féidir na praghsanna a thiontú go dtí d'airgeadra áitiúil.

4. Nuachtlitir ríomhphoist agus fógraíocht poist

R-phost-Fógraíocht le síntiús don nuachtlitir
Má shíníonn tú lenár nuachtlitir, úsáidfimid na sonraí a theastaíonn anseo nó a chuirfidh tú in iúl ar leithligh chun ár nuachtlitir ríomhphoist a sheoladh chugat go rialta ar bhonn do thoilithe de réir Airt. 6 para. 1 abairt 1 lit. a DSGVO.

Is féidir síntiús a íoc leis an nuachtlitir ag am ar bith agus is féidir é a dhéanamh trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine teagmhála a bhfuil cur síos air thíos nó trí nasc sa nuachtlitir. Tar éis duit díliostáil, scriosfaimid do sheoladh r-phoist ón liosta faighteoirí ach amháin má thoiligh tú go sainráite le húsáid bhreise a bhaint as do shonraí nó má choimeádaimid an ceart chun do shonraí a úsáid sa bhreis orthu sin, rud atá ceadaithe de réir an dlí agus a ndéanfaimid faoi. tú a chur ar an eolas sa dearbhú seo.

R-phost-Fógraíocht gan chlárú don nuachtlitir agus do cheart agóide
Má fhaighimid do sheoladh r-phoist maidir le díol táirge nó seirbhís agus nach bhfuil agóid déanta agat ina leith seo, coimeádaimid an ceart chun r-phost a sheoladh chugat ar bhonn § 7 Abs. 3 Seolann UWG tairiscintí go rialta do tháirgí comhchosúla, mar iad siúd a ceannaíodh cheana féin, ónár raon trí ríomhphost. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint, arb iad is mó i gcomhthéacs cothromaithe leasanna, i gcur chuige fógraíochta dár gcustaiméirí.
Is féidir leat agóid a dhéanamh in aghaidh na húsáide seo de do sheoladh r-phoist ag am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine teagmhála a bhfuil cur síos air thíos nó trí nasc a chuirtear ar fáil chun na críche seo sa phost fógraíochta, gan aon chostais a thabhú seachas na bunrátaí.

Seolfar an nuachtlitir mar chuid de phróiseáil ar ár son ag soláthraí seirbhíse a gcuirfimid do sheoladh r-phoist ar aghaidh chucu. Tá an soláthraí seirbhíse seo lonnaithe laistigh de thír den Aontas Eorpach nó den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Fógraíocht poist agus do cheart agóide

Ina theannta sin, coimeádaimid an ceart chun do chéad ainm agus sloinne chomh maith le do sheoladh poist a úsáid chun ár gcuspóirí fógraíochta féin, m.sh. chun tairiscintí suimiúla agus eolas faoinár dtáirgí a sheoladh tríd an bpost. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha, atá ceannasach i gcomhthéacs imeacht leasa, a chosaint i gcur chuige fógraíochta dár gcustaiméirí i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Soláthraíonn soláthraí seirbhíse a gcuirimid do shonraí ar aghaidh chucu chun na críche seo na seoltaí fógraíochta laistigh de raon feidhme na próiseála ar ár son.
Is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne stóráil agus úsáid do shonraí chun na gcríoch seo ag am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine teagmhála a bhfuil cur síos air thíos.

5. Úsáid sonraí le haghaidh próiseála íocaíochta

Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Seirbhísí íocaíochta Má roghnaíonn tú seirbhísí íocaíochta Klarnas, iarraimid do thoiliú de réir Airt. 6 para. 1 abairt 1 lit. a DSGVO go bhféadfaimis na sonraí is gá chun an íocaíocht a phróiseáil agus seiceáil aitheantais agus creidmheasa a tharchur chuig Klarna üuuml;fung. Sa Ghearmáin, na gníomhaireachtaí creidmheasa a luaitear i Klarnas Is féidir Dearbhú Cosanta Sonraí a úsáid le haghaidh seiceálacha aitheantais agus creidmheasa.

Bainfidh Klarna úsáid as an bhfaisnéis a gheofar ar an dóchúlacht staidrimh maidir le mainneachtain íocaíochta chun cinneadh dea-bhreithnithe a dhéanamh maidir le bunú, feidhmíocht nó foirceannadh an chaidrimh chonarthaigh. Is féidir leat do thoiliú a chúlghairm am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig na sonraí teagmhála thíos. Mar thoradh air sin, seans nach mbeimid in ann roghanna íocaíochta áirithe a thairiscint duit a thuilleadh. Is féidir leat do thoiliú leis an úsáid seo a bhaint as do shonraí pearsanta a chúlghairm am ar bith, i gcoinne Klarna freisin.

6. Fianáin agus anailís gréasáin

Chun cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin tarraingteach agus chun úsáid feidhmeanna áirithe a chumasú, chun táirgí oiriúnacha a thaispeáint nó le haghaidh taighde margaidh, úsáidimid fianáin mar a thugtar orthu ar leathanaigh éagsúla. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a stóráiltear go huathoibríoch ar do ghléas deiridh. Scriostar cuid de na fianáin a úsáidimid tar éis dheireadh an tseisiúin bhrabhsálaí, ie tar éis do bhrabhsálaí a dhúnadh (fianáin seisiúin mar a thugtar orthu). Fanann fianáin eile ar do ghléas deiridh agus cuireann siad ar ár gcumas do bhrabhsálaí a aithint an chéad uair eile a thugann tú cuairt (fianáin leanúnacha). Is féidir leat fad na stórála a fháil i socruithe fianán do bhrabhsálaí gréasáin. Is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear ar an eolas tú nuair a shocraítear fianáin agus cinneadh a dhéanamh ina n-aonar cé acu a nglacfaidh siad leo nó nach nglacfaidh, nó chun glacadh le fianáin i gcásanna áirithe nó go ginearálta. Tá difríocht idir gach brabhsálaí sa chaoi a mbainistíonn sé socruithe fianán. Déantar cur síos air seo i roghchlár cabhrach gach brabhsálaí a insíonn duit conas do shocruithe fianán a athrú. Is féidir iad seo a fháil do na brabhsálaithe faoi seach faoi na naisc seo a leanas:

Internet Explorer ™
Safari ™
Chrome ™
Firefox ™
Opera ™


Mura nglacfar le fianáin, féadfar srian a chur ar fheidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin.

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo freisin an fianán DoubleClick mar a thugtar air laistigh de raon feidhme Google Analytics (féach thíos), a chuireann ar chumas do bhrabhsálaí a aithint agus tú ag tabhairt cuairte ar láithreáin ghréasáin eile. Go ginearálta, déanfaidh an fianán an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi do chuairt ar an suíomh Gréasáin seo a tharchur chuig agus a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Déanfar an seoladh IP a laghdú trí anaithnideacht IP a ghníomhachtú ar an suíomh Gréasáin seo sula gcuirfear ar aghaidh chuig an gComhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch é laistigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i Stáit Chonarthacha eile. Is i gcásanna eisceachtúla amháin a dhéanfar an seoladh IP iomlán a tharchur chuig agus a scriosadh as freastalaí Google i SAM. Ní dhéanfar an seoladh IP gan ainm a tharchuireann do bhrabhsálaí mar chuid de Google Analytics a chomhcheangal le sonraí eile ó Google. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht suíomh Gréasáin agus chun seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht láithreán gréasáin a sholáthar. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i margaíocht barrmhaith ar ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Féadfaidh Google an fhaisnéis seo a aistriú chuig tríú páirtithe freisin nuair a éilíonn an dlí é, nó i gcás ina ndéanann tríú páirtithe den sórt sin an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google. Tar éis críche agus deireadh úsáid Google DoubleClick againn, scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo. Cuireann Google Ireland Limited, cuideachta atá cláraithe agus á oibriú faoi dhlí na hÉireann lena hoifig chláraithe i dTeach Gordon, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, Google DoubleClick ar fáil. (www.google.de).
I gcás ina ndéantar faisnéis a tharchur chuig agus a stóráil ag Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe, tá an chuideachta SAM Google LLC deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. I gcás cuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta, bunaítear leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ar na comhaontuithe idir na Stáit Aontaithe, an Coimisiún Eorpach agus an Eilvéis.

Is féidir leat an fianán DoubleClick a dhíchumasú trí seo Nasc. Ina theannta sin, is féidir leat tú féin a chur ar an eolas ag Comhaontas Fógraíocht Digiteach faoi ​​shocrú fianáin agus déan socruithe dó seo. Ar deireadh, is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear ar an eolas tú nuair a shocraítear fianáin agus cinneadh a dhéanamh ina n-aonar cé acu a nglacfaidh tú leo, nó cibé acu an nglacfaidh tú le fianáin chun críocha sonracha nó nach nglacfaidh. Mura nglacfar le fianáin, féadfar srian a chur ar fheidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin.

Google Analytics (Uilíoch) a úsáid le haghaidh anailíse gréasáin
Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google (Universal) Analytics chun anailís a dhéanamh ar leathanaigh ghréasáin. Soláthraíonn Google Ireland Limited an tseirbhís anailíse gréasáin, cuideachta atá corpraithe agus á fheidhmiú faoi dhlí na hÉireann lena hoifig chláraithe ag Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire (www.google.de). Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Úsáideann Google (Universal) Analytics modhanna a cheadaíonn duit anailís a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin, mar fhianáin. Go ginearálta, déanfaidh Google an fhaisnéis a bhailítear go huathoibríoch faoi d'úsáid as an suíomh Gréasáin seo a tharchur chuig agus a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Trí anaithnidiú IP a ghníomhachtú ar an suíomh Gréasáin seo, déantar an seoladh IP a ghiorrú sula dtarchuirfear é laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i stáit eile a shínigh an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Is i gcásanna eisceachtúla amháin a dhéanfar an seoladh IP iomlán a tharchur chuig agus a scriosadh as freastalaí Google i SAM. Níl an seoladh IP gan ainm a tharchuireann do bhrabhsálaí mar chuid de Google Analytics comhcheangailte le sonraí eile ó Google. Nuair a bheidh deireadh leis an gcuspóir dá n-úsáidtear Google Analytics agus nach bhfuil Google Analytics in úsáid againn a thuilleadh, scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo. Má aistrítear faisnéis chuig agus má stórálann Google é ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe, tá an chuideachta Mheiriceánach Google LLC deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.

Is féidir leat cosc ​​a chur ar Google na sonraí a ghineann an fianán agus a bhaineann le húsáid an tsuímh Ghréasáin (do sheoladh IP san áireamh) a bhailiú agus na sonraí seo a phróiseáil ag Google ach an breiseán brabhsálaí atá ar fáil a íoslódáil agus a shuiteáil faoin nasc seo a leanas: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mar mhalairt ar an mbreiseán brabhsálaí is féidir leat an nasc seo a chliceáil le cosc ​​a chur ar Google Analytics an fhaisnéis seo a thaifeadadh ar an suíomh Gréasáin seo amach anseo. Stóráiltear fianán rogha an diúltaithe ar do ghléas deiridh. Má scriosann tú d’fhianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís.

Ina theannta sin, úsáideann an suíomh Gréasáin seo Comharthaí Google. Is feidhm shínte é seo de chuid Google Analytics a chumasaíonn “rianú trasfheiste“ mar a thugtar air. Ciallaíonn sé seo má tá do ghléasanna atá cumasaithe don Idirlíon nasctha le do Chuntas Google, is féidir le Google tuarascálacha a ghiniúint ar phatrúin úsáide (go háirithe uimhreacha úsáideoirí trasghléis) fiú má athraíonn tú gléasanna. Úsáidfidh Google sonraí chun na críche seo sa mhéid is go bhfuil an socrú “fógraíocht phearsantaithe” gníomhachtaithe agat i do Chuntas Google.
Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO, atá chun tosaigh laistigh de raon feidhme cothromaithe leasanna.
Ní dhéanaimid próiseáil ar shonraí pearsanta ina leith seo, ní fhaighimid ach staitisticí bunaithe ar Chomharthaí Google.
Is féidir leat “fógraíocht phearsantaithe” a shocrú am ar bith i do Chuntas Google díchumasaigh, agus mar sin contrártha le gabháil Google Signals.

Úsáid ríomhshrianta le haghaidh anailíse gréasáin
Le haghaidh anailíse ar leathanaigh ghréasáin, bailítear agus stóráiltear sonraí go huathoibríoch ar an suíomh Gréasáin seo ag baint úsáide as teicneolaíochtaí ó etracker GmbH (www.etracker.com), as a gcruthaítear próifílí úsáideoirí trí úsáid a bhaint as bréagainmneacha. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Is féidir fianáin a úsáid chun na críche seo. Ní dhéanfar na próifílí úsáideora bréige a chomhcheangal le sonraí pearsanta faoi iompróir an bhréige gan toiliú sainráite a thabhairt go leithleach. Scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo tar éis dúinn scor d’úsáid eTracker chun na críche a bhí beartaithe agus ag deireadh a úsáide. Féadfaidh tú cur i gcoinne bhailiú agus stóráil sonraí ag am ar bith le héifeacht don todhchaí trí chliceáil ar an nasc seo cliceáil.

Tar éis duit agóid a dhéanamh, cuirfear fianán rogha an diúltaithe ar do ghléas deiridh. Má scriosann tú d’fhianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís. 

Úsáid econda le haghaidh anailíse gréasáin
Le haghaidh anailíse ar leathanaigh ghréasáin, bailítear agus stóráiltear sonraí go huathoibríoch ar an suíomh Gréasáin seo ag baint úsáide as teicneolaíochtaí ó econda GmbH (www.econda.de), as a gcruthaítear próifílí úsáideoirí trí úsáid a bhaint as bréagainmneacha. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Is féidir fianáin a úsáid chun na críche seo. Ní dhéanfar na próifílí úsáideora bréige a chomhcheangal le sonraí pearsanta faoi iompróir an bhréige gan toiliú sainráite a thabhairt go leithleach. Scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo nuair a bheidh deireadh leis an gcuspóir ar bailíodh éconda dó agus nuair a bheidh deireadh le húsáid an econda againn. Féadfaidh tú cur i gcoinne bhailiú agus stóráil sonraí ag am ar bith le héifeacht don todhchaí trí chliceáil ar an nasc seo cliceáil.

Tar éis duit agóid a dhéanamh, cuirfear fianán rogha an diúltaithe ar do ghléas deiridh. Má scriosann tú d’fhianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís.

Úsáid Webtrekk le haghaidh anailíse gréasáin
Le haghaidh anailíse leathanach gréasáin, bailítear agus stóráiltear sonraí go huathoibríoch ar an suíomh Gréasáin seo ag baint úsáide as teicneolaíochtaí ó Webtrekk GmbH, óna gcruthaítear próifílí úsáideoirí trí úsáid a bhaint as pseudonyms. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Is féidir fianáin a úsáid chun na críche seo. Ní dhéanfar na próifílí úsáideora bréige a chomhcheangal le sonraí pearsanta faoi iompróir an bhréige gan toiliú sainráite a thabhairt go leithleach. Scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo tar éis críche agus deireadh úsáid Webtrekk againn. Is féidir leat cur i gcoinne bhailiú agus stóráil sonraí ag am ar bith le héifeacht don todhchaí trí chliceáil ar Nasc. Tar éis duit agóide a dhéanamh, cuirtear fianán rogha an diúltaithe ar do ghléas deiridh. Má scriosann tú d’fhianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís.

Úsáid Matomo le haghaidh anailíse gréasáin
Le haghaidh anailíse leathanach gréasáin, bailítear agus stóráiltear sonraí go huathoibríoch ar an suíomh Gréasáin seo le cabhair ó na bogearraí anailíse gréasáin Matomo (https://matomo.org), seirbhís de chuid an tsoláthraí InnoCraft Ltd., nuair a thugtar cuairt ar leathanach, as a gcruthaítear próifílí úsáideoirí trí úsáid a bhaint as bréagainmneacha. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Is féidir fianáin a úsáid chun na críche seo. Ní dhéanfar na próifílí úsáideora bréige a chomhcheangal le sonraí pearsanta faoi iompróir an bhréige gan toiliú sainráite a thabhairt go leithleach. Tar éis dúinn críche agus deireadh úsáid Matomo againn, scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo. Déantar na sonraí go léir a phróiseáiltear faoi chuimsiú na hanailíse láithreáin ghréasáin a bhfuil cur síos déanta orthu thuas a phróiseáil ar ár bhfreastalaithe. Féadfaidh tú cur i gcoinne bhailiú agus stóráil sonraí ag am ar bith le héifeacht don todhchaí trí na treoracha thíos a leanúint.
Agóid:

Tar éis duit agóide a dhéanamh, stórálfar fianán rogha an diúltaithe ar do ghléas teirminéil. Má scriosann tú d’fhianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís.

Úsáid Matomo le haghaidh anailíse gréasáin
Le haghaidh anailíse leathanach gréasáin, bailítear agus stóráiltear sonraí go huathoibríoch ar an suíomh Gréasáin seo le cabhair ó na bogearraí anailíse gréasáin Matomo (https://matomo.org), seirbhís de chuid an tsoláthraí InnoCraft Ltd., nuair a thugtar cuairt ar leathanach, as a gcruthaítear próifílí úsáideoirí trí úsáid a bhaint as bréagainmneacha. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Is féidir fianáin a úsáid chun na críche seo. Ní dhéanfar na próifílí úsáideora bréige a chomhcheangal le sonraí pearsanta faoi iompróir an bhréige gan toiliú sainráite a thabhairt go leithleach. Tar éis dúinn scor d’úsáid Matomo chun na críche ar bailíodh é, scriosfaidh Innocraft Ltd, an soláthraí a ndéantar próiseáil na sonraí ar a fhreastalaithe, na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo, a bhfuil a cheanncheathrú sa Nua-Shéalainn. Don tír seo, tá cinneadh leordhóthanachta eisithe ag an gCoimisiún Eorpach.
Féadfaidh tú cur i gcoinne bhailiú agus stóráil sonraí ag am ar bith le héifeacht don todhchaí trí na treoracha thíos a leanúint.
Agóid:
Tar éis duit agóid a dhéanamh, cuirfear fianán rogha an diúltaithe ar do chríochfort. Má scriosann tú d’fhianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís. 

7. Margaíocht Ar Líne

Athfhógraíocht Google Ads
Üvia Google Ads fógraímid an suíomh Gréasáin seo i dtorthaí cuardaigh Google agus ar láithreáin ghréasáin tríú páirtithe. Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, socraíonn Google an fianán athmhargaíochta mar a thugtar air, rud a chuireann ar chumas fógraíocht bunaithe ar ús go huathoibríoch trí ID fianán bréige agus ar bhonn na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i margaíocht barrmhaith ar ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Tar éis críche agus deireadh úsáid Google Ads Remarketing againn, scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo.

Ní dhéanfar aon phróiseáil sonraí breise ach amháin má chomhaontaigh tú do Google stair do bhrabhsálaí gréasáin agus aipeanna a nascadh le do chuntas Google agus faisnéis ó do Chuntas Google a úsáid chun fógraí a fheiceann tú ar an ngréasán a phearsantú. Sa chás seo, má tá tú logáilte isteach i Google le linn do chuairte ar ár suíomh Gréasáin, úsáidfidh Google do shonraí mar aon le sonraí Google Analytics chun liostaí spriocghrúpaí a thiomsú agus a shainiú le haghaidh athmhargaíochta ar scála mór. Nascfaidh Google do shonraí pearsanta go sealadach le sonraí Google Analytics chun spriocghrúpaí a chruthú.

Is tairiscint é Google Ads de chuid Google Ireland Limited, cuideachta atá cláraithe agus á oibriú faoi dhlí na hÉireann lena hoifig chláraithe i dTeach Gordon, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire (www.google.de).
A mhéid a tharchuirtear faisnéis chuig agus a stórálann Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe, tá an chuideachta Mheiriceánach Google LLC deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.

Is féidir leat an fianán athmhargaíochta a dhíchumasú trí seo nasc. Ina theannta sin, is féidir leat tú féin a chur ar an eolas ag Comhaontas Fógraíocht Digiteach faoi ​​shocrú fianáin agus déan socruithe dó seo.

BingAds Remarketing
Maidir le BingAds fógraímid an suíomh Gréasáin seo i dtorthaí cuardaigh Bing, Yahoo agus MSN agus ar shuíomhanna Gréasáin tríú páirtithe. Chun na críche sin, socraítear fianán go huathoibríoch nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, rud a chumasaíonn fógraíocht bunaithe ar ús go huathoibríoch trí CookieID ainmneach agus ar bhonn na leathanach a dtugann tú cuairt orthu. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i margaíocht barrmhaith ar ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Tar éis dúinn scor d’úsáid BingAds Remarketing chun na críche dá bhfuil sé beartaithe agus scor dá úsáid, scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo.

Is tairiscint é BingAds ó Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Tá ceanncheathrú Microsoft Corporation i SAM agus tá sé deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.

Is féidir leat an fianán athmhargaíochta a dhíchumasú trí seo nasc. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an Digital Advertising Alliance freisin chun tuilleadh a fhoghlaim faoi úsáid na bhfianán agus chun do shocruithe a athrú. 

Athspriocdhíriú AdRoll trínár gcomhpháirtí fógraíochta AdRoll Advertising Limited, Leibhéal 6, 1, Burlington Plaza, Bóthar Burlington, Baile Átha Cliath 4, Éire fógraímid an suíomh Gréasáin seo i dtorthaí cuardaigh agus ar láithreáin ghréasáin tríú páirtithe. Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, socraítear fianán de na soláthróirí seo nó a gcomhpháirtithe go huathoibríoch chun na críche seo, rud a chumasaíonn fógraíocht bunaithe ar ús trí CookieID ainmneach agus ar bhonn na leathanach a dtugann tú cuairt orthu. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i margaíocht barrmhaith ar ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Tar éis dúinn scor d’úsáid AdRoll Retargeting chun na críche dá bhfuil sé beartaithe agus scor dá úsáid, scriosfar na sonraí a bhailítear sa chomhthéacs seo.

Is féidir leat an Fianán Athspriocdhírithe a dhíghníomhachtú trí chliceáil ar cheann de na naisc seo a leanas: https://app.adroll.com/optout/safari

Nó, is féidir leat úsáid fianáin a dhíchumasú ag tríú páirtithe trí shocrú an Díchumasaigh leathanach den Tionscnamh Fógraíochta Líonra.

 

Clár Cleamhnaithe Affilinet
Glacann ár suíomh Gréasáin páirt sa Chlár Cleamhnaithe Affilinet. Tá sé seo á thairiscint ag AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Beirlín ("cleamhnacht" anseo feasta). Is córas cleamhnaithe mar a thugtar air é seo ina ndéanann daoine atá cláraithe le cleamhnán (lena n-áirítear “foilsitheoirí”) táirgí nó seirbhísí na “fógróirí” mar a thugtar orthu a fhógairt ar a láithreáin ghréasáin ag baint úsáide as meáin fógraíochta.
Freastalaíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint maidir le barrfheabhsú agus saothrú tráchtála ár dtairiscintí ar líne i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.
Trí úsáid a bhaint as fianáin is féidir le cleamhnán dul chun cinn an ordaithe faoi seach a rianú agus go háirithe gur chliceáil tú ar an nasc faoi seach agus ansin d’ordaigh tú an táirge tríd an gclár comhpháirtíochta cleamhnaithe.
Is féidir leat cosc ​​a chur ar shocrú fianáin ag ár gcomhpháirtithe conarthacha nó ár suíomh Gréasáin ag am ar bith trí bhíthin socrú comhfhreagrach i do bhrabhsálaí Idirlín. Ina theannta sin, is féidir fianáin atá socraithe cheana féin a scriosadh ag am ar bith tríd an mbrabhsálaí Idirlín nó trí chláir bhogearraí eile.
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar phróiseáil sonraí ag affilinet anseo.

Clár Affiliate Amazon
Glacann ár suíomh Gréasáin páirt i gClár Cleamhnaithe Amazon. Tá sé seo á thairiscint ag Amazon Europe Core S.à rl (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Lucsamburg ("Amazon" anseo feasta). Is córas cleamhnaithe mar a thugtar air é seo, a dearadh chun meán a sholáthar do shuímh Ghréasáin, trína bhféadfar aisíocaíocht chostais fógraíochta a thuilleamh trí fhógraí agus naisc chuig Amazon a shocrú. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint maidir lenár dtairiscint ar líne a bharrfheabhsú agus a shaothrú ar bhonn tráchtála de réir Airt. 6 Alt. 1 lit. f) DSGVO.
Trí bhíthin fianáin, is féidir le Amazon dul chun cinn an ordaithe faoi seach a rianú agus go háirithe a rianú go bhfuil tú cliceáil ar an nasc faoi seach agus ansin d'ordaigh tú an táirge ar Amazon. Is féidir leat cosc ​​a chur ar shocrú fianáin ag ár gcomhpháirtithe conarthacha nó ar ár suíomh Gréasáin ag am ar bith trí bhíthin socrú cuí i do bhrabhsálaí Idirlín. Ina theannta sin, is féidir fianáin atá socraithe cheana féin a scriosadh ag am ar bith tríd an mbrabhsálaí Idirlín nó trí chláir bhogearraí eile. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar phróiseáil sonraí ag Amazon anseo.

Uirlis comhrá beo Zendesk
Má úsáideann tú an Live-Chat-Tool chun teagmháil a dhéanamh linn, déanfar na sonraí a chuireann tú isteach go deonach ann (ainm, seoladh ríomhphoist, teachtaireacht) a phróiseáil de réir Airt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. b DSGVO chun críche d’fhiosrúchán a fhreagairt laistigh de chreat próiseála conartha. Ina theannta sin, fónann úsáid na huirlise seo chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint i gcumarsáid éifeachtach agus feabhsaithe le custaiméirí i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO, atá i réim i gcomhthéacs cothromú leasanna. Scriosfar na sonraí ansin. Faoi chuimsiú na próiseála ar ár son, soláthraíonn an soláthraí tríú páirtí Zendesk, Inc. na seirbhísí dúinn a theastaíonn chun an uirlis comhrá beo a sholáthar. Déantar na sonraí go léir a bhailítear le linn úsáid na huirlise comhrá a phróiseáil ar a freastalaithe.
Tá Zendesk, Inc. lonnaithe i SAM agus tá sé deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.

Uirlis comhrá beo Userlike
Má úsáideann tú an Live-Chat-Tool chun teagmháil a dhéanamh linn, déanfar na sonraí a chuireann tú isteach go deonach ann (ainm, seoladh ríomhphoist, teachtaireacht) a phróiseáil de réir Airt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. b DSGVO chun críche d’iarratas a fhreagairt laistigh de chreat próiseála conartha. Ina theannta sin, fónann úsáid na huirlise seo chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint i gcumarsáid éifeachtach agus feabhsaithe le custaiméirí i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO, atá i réim i gcomhthéacs cothromú leasanna. Scriosfar na sonraí ansin. Mar chuid den phróiseáil ar ár son, cuireann an soláthraí tríú páirtí Userlike na seirbhísí ar fáil dúinn a theastaíonn chun an uirlis comhrá beo a sholáthar. Déantar na sonraí go léir a bhailítear le linn úsáid na huirlise comhrá a phróiseáil ar a freastalaithe.

Google Maps Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Maps chun faisnéis gheografach a léiriú amhairc. Is tairiscint é Google Maps ó Google Ireland Limited, cuideachta atá corpraithe agus á oibriú faoi dhlíthe na hÉireann lena hoifig chláraithe ag Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire (www.google.de). Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár dtairiscint chomh maith le hinrochtaineacht éasca ar ár láithreacha de réir Airt. 6 Alt. 1 Pianbhreith 1 lit. 1 den Acht um Stoc-Chorparáid na Gearmáine (AktG). f) DSGVO.
Nuair a úsáidtear Google Maps, tarchuireann nó próiseálann Google sonraí ar úsáid na bhfeidhmeanna Léarscáileanna ag cuairteoirí láithreán gréasáin, lena n-áirítear go háirithe an seoladh IP agus sonraí suímh. Níl aon tionchar againn ar an bpróiseáil sonraí seo.
A mhéid a tharchuirtear faisnéis chuig agus a stórálann Google ar fhreastalaithe i SAM, tá an chuideachta Mheiriceánach Google LLC deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.
Chun seirbhís Google Maps a dhíghníomhachtú agus mar sin cosc ​​a chur ar tharchur sonraí chuig Google, ní mór duit an fheidhm Java Script i do bhrabhsálaí a dhíghníomhachtú. Sa chás seo, ní féidir Google Maps a úsáid nó ní féidir iad a úsáid ach go pointe teoranta.
Is féidir tuilleadh faisnéise faoi phróiseáil sonraí ag Google a fháil i bpolasaí príobháideachais Chonradh na Gaeilge google. Na téarmaí úsáide le haghaidh Google Maps faisnéis mhionsonraithe faoin tseirbhís léarscáile a bheith ann.
Déantar an phróiseáil sonraí ar bhonn comhaontaithe idir daoine atá freagrach go comhpháirteach de bhun Airt. 26 DSGVO, ar féidir leat féachaint air anseo

Bing Léarscáileanna
Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Léarscáileanna Bing chun faisnéis gheografach a thaispeáint go radhairc nó chun pleanálaí bealaigh a sholáthar. Tá Bing Maps á fheidhmiú ag Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (dá ngairfear: Microsoft). Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha go príomha a chosaint i gcur i láthair optamaithe ar ár raon táirgí agus seirbhísí chomh maith le rochtain éasca ar ár láithreacha de réir Airt. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.
Agus Bing Maps á n-úsáid, tarchuireann nó próiseálann Microsoft sonraí ar úsáid na bhfeidhmeanna Léarscáileanna ag cuairteoirí ar an suíomh Gréasáin, a bhféadfadh an seoladh IP a bheith san áireamh go háirithe. Níl aon tionchar ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin ar an bpróiseáil sonraí seo.
Tá Microsoft deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.
Chun an tseirbhís Bing Maps a dhíghníomhachtú agus dá bhrí sin cosc ​​a chur ar aistriú sonraí go Microsoft, ní mór duit an fheidhm Java Script i do bhrabhsálaí a dhíghníomhachtú. Sa chás seo, ní féidir Léarscáileanna Bing a úsáid nó ní féidir iad a úsáid ach go pointe teoranta.
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi phróiseáil sonraí ag Microsoft anseo. Téarmaí úsáide na Bing Léarscáileanna faisnéis mhionsonraithe faoin tseirbhís léarscáile a bheith ann.

google reCAPTCHA
Ar mhaithe le cosaint ar mhí-úsáid ár bhfoirmeacha gréasáin agus ar thurscar úsáidimid seirbhís reCAPTCHA Google i gcomhthéacs foirmeacha áirithe ar an leathanach gréasáin seo. Is tairiscint é Google reCAPTCHA ó Google Ireland Limited, cuideachta atá corpraithe agus á oibriú faoi dhlíthe na hÉireann agus a bhfuil a oifig chláraithe ag Teach Gordon, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire. (www.google.de). Trí iontráil láimhe a sheiceáil, cuireann an tseirbhís seo cosc ​​ar bhogearraí uathoibrithe (róbónna mar a thugtar orthu) ó ghníomhaíochtaí maslacha a dhéanamh ar an suíomh Gréasáin. De bhun Airt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO, feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i gcosaint ár suíomh Gréasáin ar mhí-úsáid chomh maith le cur i láthair rianúil ár láithreacht ar líne laistigh de chreat imeacht leasa.

Úsáideann Google reCAPTCHA cód leabaithe sa suíomh Gréasáin, JavaScript mar a thugtar air, chun monatóireacht a dhéanamh ar mhodhanna a cheadaíonn anailís a dhéanamh ar d’úsáid den suíomh Gréasáin, mar fhianáin. Go ginearálta, déanfaidh Google an fhaisnéis a bhailítear go huathoibríoch faoi d'úsáid as an suíomh Gréasáin seo, lena n-áirítear do sheoladh IP, a tharchur chuig agus a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Ina theannta sin, déanann Google reCAPTCHA fianáin eile atá stóráilte i do bhrabhsálaí ag seirbhísí Google a mheas.
Níl léamh ná sábháil sonraí pearsanta ó réimsí ionchuir na foirme faoi seach.

A mhéid a aistrítear faisnéis chuig freastalaithe Google i SAM agus a stóráiltear ann, tá an chuideachta Mheiriceánach Google LLC deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.

Is féidir leat Google a chosc ó bhailiú na sonraí (lena n-áirítear do sheoladh IP) ginte ag JavaScript nó an fianán agus a bhaineann le d'úsáid an tsuímh Ghréasáin agus ó phróiseáil na sonraí seo ag Google trí fhorghníomhú JavaScript a chosc nó socrú na bhfianán i socruithe do bhrabhsálaí . Tabhair faoi deara go bhféadfadh sé seo teorainn a chur le feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin le haghaidh do úsáid.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar bheartas príobháideachais Google anseo.

Google Clónna
Ar an suíomh Gréasáin seo tá an cód scripte “Google Fonts” leabaithe. Is tairiscint é Google Fonts ó Google Ireland Limited, cuideachta atá corpraithe agus á oibriú faoi dhlíthe na hÉireann agus atá lonnaithe i dTeach Gordon, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire. (www.google.de). Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint trí chur i láthair aonfhoirmeach an ábhair ar ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 lit. f) DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Sa chomhthéacs seo, bunaítear nasc idir an brabhsálaí a úsáideann tú agus na freastalaithe Google. Mar thoradh air sin, faigheann Google amach gur úsáideadh do sheoladh IP chun rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin.
I gcás ina ndéantar faisnéis a tharchur chuig agus a stóráil ag Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe, tá an chuideachta SAM Google LLC deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi phróiseáil sonraí ag Google sa Fógraí Príobháideachta ó Google.

Adobe Typekit Tá cód scripte “Adobe Typekit” de chuid na cuideachta Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (dá ngairfear: Adobe) san áireamh ar an suíomh Gréasáin seo. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint trí chur i láthair aonfhoirmeach an ábhair ar ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 lit. f) DSGVO laistigh de raon feidhme diall leasa. Sa chomhthéacs seo, bunaítear nasc idir an brabhsálaí atá in úsáid agat agus na freastalaithe Adobe. Trí sin a dhéanamh, faigheann Adobe faoi deara gur úsáideadh do sheoladh IP chun rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin. Tá Adobe deimhnithe faoi Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir teastas reatha a fheiceáil anseo. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo idir SAM agus an Coimisiún Eorpach, tá leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach do chuideachtaí atá deimhnithe faoin Sciath Príobháideachta.
Is féidir tuilleadh faisnéise faoi phróiseáil sonraí le Adobe Typekit a fháil sa Fógraí Príobháideachta ó Adobe.

8. Na Meáin Shóisialta

Úsáid breiseán sóisialta ó Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, AddThis

Úsáidtear forlíontáin shóisialta mar a thugtar orthu ("Breiseáin") ó líonraí sóisialta ar ár láithreán gréasáin.

Nuair a ghlaonn tú suas leathanach dár suíomh Gréasáin ina bhfuil breiseán den sórt sin, bunaíonn do bhrabhsálaí nasc díreach le freastalaithe an líonra sóisialta faoi seach. Tarchuireann an soláthraí faoi seach ábhar an bhreiseáin go díreach chuig do bhrabhsálaí agus déantar é a chomhtháthú leis an leathanach. Trí na forlíontáin a chomhtháthú, faigheann na soláthraithe an fhaisnéis a thug do bhrabhsálaí ar an leathanach comhfhreagrach dár suíomh Gréasáin, fiú mura bhfuil próifíl agat nó mura bhfuil tú logáilte isteach faoi láthair. Tarchuireann do bhrabhsálaí an fhaisnéis seo (do sheoladh IP san áireamh) go díreach chuig freastalaí de chuid an tsoláthraí faoi seach (i SAM b’fhéidir) agus stóráilte ann. Má tá tú logáilte isteach ar cheann de na seirbhísí, is féidir leis na soláthraithe an chuairt ar ár suíomh Gréasáin a shannadh go díreach chuig do phróifíl sa líonra sóisialta faoi seach. Má idirghníomhaíonn tú leis na forlíontáin, mar shampla brúigh an cnaipe "Cosúil" nó an "Comhroinn", tarchuirtear an fhaisnéis chomhfhreagrach go díreach chuig freastalaí de chuid an tsoláthraí agus stóráiltear ansin í. Foilsítear an t-eolas sa líonra sóisialta freisin agus taispeántar ansin é do do theagmhálaithe. Feidhmíonn sé seo chun ár leasanna dlisteanacha den chuid is mó a chosaint i margaíocht barrmhaith ár dtairiscintí de réir Airt. 6 para. 1 abairt 1 lit. 1 f DSGVO.

laistigh de raon feidhme diall leasa.

Breiseáin YouTube Video
Tá ábhar ó thríú páirtithe ar an suíomh Gréasáin seo. Soláthraíonn Google an t-ábhar seo (“soláthraí”). Is seirbhís é YouTube a sholáthraíonn Google Ireland Limited, cuideachta atá corpraithe agus á fheidhmiú faoi dhlí na hÉireann a bhfuil oifigí cláraithe aici ag Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire (www.google.de).

Tá ardsocrú príobháideachta YouTube cumasaithe d’fhíseáin a chuimsítear ar ár suíomh. Ciallaíonn sé seo nach mbailítear agus nach stórálfar aon fhaisnéis ó chuairteoirí an tsuímh Ghréasáin ar YouTube mura n-imríonn siad an físeán. Cosnaíonn comhtháthú na bhfíseán ár leasanna dlisteanacha, ar leasanna iad go príomha i gcomhthéacs cothromaíochta leasanna, i margaíocht optamach ár dtairiscint i gcomhréir le hAirt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Breiseáin Físeáin Vimeo
Ar an leathanach gréasáin seo cumasctar inneachar an tríú tairgeoir. Soláthraíonn Vimeo LLC (“soláthraí”) na hábhair seo. Feidhmíonn comhtháthú Videos chun ár leasanna dlisteanacha, atá i réim i gcomhthéacs cothromaíochta leasanna, a chosaint i margaíocht optamach ár dtairiscint de bhun Airt. 6 para. 1 abairt 1 lit. f DSGVO. Tá Vimeo á oibriú ag Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nua-Eabhrac 10011, USA (“Vimeo”).
Déantar uirlis rianaithe Vimeo Google Analytics a chomhtháthú go huathoibríoch i bhfíseáin a chuimsítear ar ár suíomh. Níl aon tionchar againn ar shocruithe an rianaithe agus na torthaí anailíse a bhailítear anseo agus ní féidir linn iad a fheiceáil ach an oiread. Ina theannta sin, cuireann cuairteoirí láithreán gréasáin rabhcháin gréasáin ar leabú físeáin Vimeo.

Chun cosc ​​a chur ar Fhianáin Rianaithe Google Analytics a shocrú, féadfaidh tú diúltú d’úsáid fianáin trí na socruithe cuí ar do bhrabhsálaí a roghnú, ach tabhair faoi deara, le do thoil, má dhéanann tú é seo go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann feidhmiúlacht iomlán an láithreáin ghréasáin seo a úsáid. Is féidir leat freisin cosc ​​a chur ar Google na sonraí a ghineann an fianán agus a bhaineann le húsáid an tsuímh Ghréasáin (do sheoladh IP san áireamh) a bhailiú agus na sonraí seo a phróiseáil ag Google tríd an mbreiseán brabhsálaí atá ar fáil faoin nasc seo a leanas a íoslódáil agus a shuiteáil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Mar mhalairt ar an mbreiseán brabhsálaí, is féidir leat cliceáil ar an nasc seo> chun cosc ​​​​a chur ar Google Analytics sonraí a bhailiú ón suíomh Gréasáin seo sa todhchaí. Stóráiltear fianán rogha an diúltaithe ar do ghléas deiridh. Má scriosann tú do chuid fianáin, ní mór duit an nasc a chliceáil arís.

Is é cuspóir agus raon feidhme an bhailiúcháin sonraí agus próiseáil bhreise agus úsáid na sonraí ag na soláthraithe ar a gcuid leathanaigh chomh maith le hintheagmhálacha agus do chearta agus do shocruithe maidir leis seo chun do phríobháideachas a chosaint, féach le do thoil do bheartas príobháideachta na na soláthraithe:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Mura dteastaíonn uait go ndéanfaidh na líonraí sóisialta na sonraí a bhailítear trínár suíomh Gréasáin a chomhcheangal go díreach le do phróifíl sa tseirbhís ábhartha, ní mór duit logáil amach as an tseirbhís ábhartha sula dtugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin. Is féidir leat cosc ​​a chur ar na forlíontáin a luchtú go hiomlán le breiseáin do bhrabhsálaí, m.sh. leis an seachfhreastalaí scripte „NoScript".

Ár láithreacht ar líne ar Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Freastalaíonn ár láithreacht ar líonraí agus ardáin shóisialta ar chumarsáid níos fearr, gníomhach lenár gcustaiméirí agus páirtithe leasmhara. Cuirimid ar an eolas ansin faoinár dtáirgí agus na feachtais speisialta reatha.
Nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreacht ar líne ar na meáin shóisialta, féadfar do shonraí a bhailiú agus a stóráil go huathoibríoch chun críocha taighde margaidh agus fógraíochta. Cruthaítear próifílí úsáideora, mar a thugtar orthu, ó na sonraí seo agus úsáid á baint as ainmneacha bréige. Is féidir iad seo a úsáid, mar shampla, chun fógraí a chur laistigh agus lasmuigh de na hardáin a fhreagraíonn do do leasanna is dócha. Chun na críche sin, úsáidtear fianáin ar do ghléas deiridh de ghnáth. Stóráiltear iompar cuairteoirí agus leasanna na n-úsáideoirí sna fianáin seo. De bhun Airt. 6 para. 1 lit. f., feidhmíonn sé seo an cuspóir seo a leanas DSGVO chun ár leasanna dlisteanacha, atá i réim i gcomhthéacs cothromú leasanna, i gcur i láthair optamaithe ár dtairiscint agus cumarsáid éifeachtach le custaiméirí agus páirtithe leasmhara a chosaint. Má iarrann oibreoirí na n-ardán meán sóisialta faoi seach a dtoiliú le próiseáil sonraí, eg le cabhair ó bhosca seiceála, is é Art. 6 Alt. 1 lit. a DSGVO / GDPR na Gearmáine.


Má tá a gceanncheathrú ag na hardáin meán sóisialta thuasluaite i SAM, beidh feidhm ag an méid seo a leanas: Tá cinneadh leordhóthanachta eisithe ag an gCoimisiún Eorpach do SAM. Téann sé seo ar ais go dtí Sciath Príobháideachta AE-SAM. Is féidir deimhniú reatha don chuideachta faoi seach a fheiceáil anseo.
An fhaisnéis mhionsonraithe ar phróiseáil agus úsáid na sonraí ag na soláthraithe ar a gcuid leathanaigh chomh maith le inteagmháil agus do chearta agus socruithe gaolmhara chun do phríobháideachas a chosaint, go háirithe agóidí (diúltaithe), féach le do thoil don chosaint sonraí nasctha thíos. faisnéis na soláthraithe. Má tá cabhair uait fós leis seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Déantar an phróiseáil sonraí ar bhonn comhaontaithe idir daoine atá freagrach go comhpháirteach i gcomhréir le hAirt. 26 DSGVO, ar féidir leat rochtain a fháil air anseo chun amharc.
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar phróiseáil sonraí agus cuairt á tabhairt ar leathanach fan Facebook (faisnéis faoi shonraí léargais). anseo.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Contrárthacht (rogha an diúltaithe):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Meabhrúcháin athbhreithnithe a sheoladh trí ríomhphost

Meabhrúchán athluachála ó Trusted Shops
Má thugann tú do thoiliú sainráite dúinn le linn nó tar éis d’ordú de réir Airt. 6 Mír 1 S. 1 lit. a DSGVO, ü cuirimid do sheoladh R-phoist chuig na Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, An Ghearmáin (www.trustedshops.de) meabhrúchán meastóireachta a sheoladh chugat trí r-phost.

Is féidir an toiliú seo a chúlghairm am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine teagmhála a bhfuil cur síos air thíos nó go díreach chuig Trusted Shops.

 Má thug tú do thoiliú sainráite dúinn leis seo le linn nó tar éis d’ordú de réir Airt. 6 Alt. 1 S. 1 lit. a DSGVO, úsáidfimid do sheoladh r-phoist mar mheabhrúchán chun meastóireacht ar d'ordú a chur isteach tríd an gcóras meastóireachta a úsáideann muid. Is féidir an toiliú seo a chúlghairm am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine teagmhála a bhfuil cur síos air thíos.

10. Faisnéis teagmhála agus do chearta

 Mar ábhar sonraí, tá na cearta seo a leanas agat:

• de bhun Airt. 15 DSGVO an ceart chun faisnéis a éileamh faoi do shonraí pearsanta arna bpróiseáil againn a mhéid a shonraítear iontu;
• de bhun Airt. 15 DSGVO. 16 DSGVO an ceart chun ceartú sonraí pearsanta mícheart nó neamhiomlán atá stóráilte againn a éileamh gan mhoill;
• de réir Airt. Tá sé de cheart ag DSGVO do shonraí pearsanta atá stóráilte againn a chealú a éileamh, mura ndéantar tuilleadh próiseála
- chun críocha an ceart chun saoirse tuairime agus faisnéise a fheidhmiú
- chun críche d’oibleagáidí a chomhlíonadh;(b) - ar chúiseanna leas an phobail nó chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fhorghníomhú nó a chosaint
atá riachtanach chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh;
- ar chúiseanna leasa phoiblí nó
- chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fhorghníomhú nó a chosaint
de réir Airt. 18 DSGVO an ceart chun srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta a éileamh, a mhéid
- go ndéanann tú agóid i gcoinne cruinneas na sonraí;
- tá an phróiseáil neamhdhleathach, ach ní chloíonn tú lena réiteach. Níl na sonraí de dhíth orainn a thuilleadh, ach tá sé de dhíth ort chun do chearta a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint, nó < tá sé de dhíth orainn de réir Airt. 21 Tá agóid curtha isteach ag DSGVO i gcoinne na próiseála;
• de bhun Airt. 20 DSGVO an ceart chun do shonraí pearsanta a sholáthair tú dúinn a fháil i bhformáid struchtúrtha, inléite agus meaisín-inléite nó aistriú chuig duine freagrach eile a iarraidh i gcomhréir le hAirt. 77 DSGVO an ceart gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta. De ghnáth, is féidir leat dul i dteagmháil le húdarás maoirseachta do ghnátháit chónaithe nó ionad oibre nó le ceanncheathrú ár gcuideachta.

Má tá aon cheist agat maidir le bailiú, próiseáil nó úsáid do shonraí pearsanta, nó más mian leat sonraí a cheartú, a shrianadh nó a scriosadh nó do thoiliú nó agóid i gcoinne úsáid sonraí áirithe a chúlghairm, déan teagmháil linn go díreach trí na sonraí teagmhála i. ár n-imprint. 

Ceart agóide
Sa mhéid go bhfuilimid freagrach as ár leasanna a chosaint laistigh de raon feidhme cothromaithe leasanna

Tar éis do cheart chun agóide a fheidhmiú, ní phróiseálfaimid do shonraí pearsanta chun na gcríoch sin ach amháin sa chás gur féidir linn cúiseanna láidre a sholáthar chun é sin a dhéanamh; Ní bhaineann sé seo má dhéantar an phróiseáil chun críocha margaíochta dírí. Ansin ní dhéanfaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil a thuilleadh chun na críche sin.


Ráiteas Príobháideachta cruthaíodh leis an Siopaí Iontaofa Cóipscríbhneoir dlíthiúil i gcomhar le Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.