Tearmaí Seirbhís

Coinníollacha Ginearálta Gnó na Artprinta.com

1. Raon feidhme

I gcás gach ordú a dhéanann tomhaltóirí agus fiontraithe trínár siopa ar líne, tá feidhm ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas.

Is é is tomhaltóir ann ná aon duine nádúrtha a thugann idirbheart dlíthiúil i gcrích chun críocha nach féidir a chur i leith a ngníomhaíochta tráchtála ná a ngníomhaíochta gairmiúla neamhspleách go príomha. Is duine nádúrtha nó dlítheanach é fiontraí nó comhpháirtíocht dhlíthiúil a ghníomhaíonn, ar idirbheart dlíthiúil a thabhairt chun críche, i bhfeidhmiú a ghníomhaíochta tráchtála nó gairmiúla neamhspleách.

Beidh feidhm ag an méid seo a leanas i gcoinne fiontraithe: Má úsáideann an fiontraí téarmaí agus coinníollacha ginearálta atá contrártha nó forlíontach, diúltaítear leis seo dá mbailíocht; ní bheidh siad ina gcuid den chonradh ach amháin má tá comhaontú sainráite againn leo.

2. Comhpháirtí conartha, conradh a thabhairt i gcrích

Tá an conradh díolacháin tugtha chun críche le Oliver Germek.

Ní tairiscint atá ceangailteach ó thaobh dlí é cur i láthair na dtáirgí sa siopa ar líne, ach catalóg ar líne neamhcheangailteach. Is féidir leat ár gcuid táirgí a chur sa chiseán siopadóireachta ar dtús gan oibleagáid agus d’iontrálacha a cheartú ag am ar bith sula gcuireann tú d’ordú ceangailteach isteach trí úsáid a bhaint as na háiseanna ceartúcháin a sholáthraítear agus a mhínítear anseo sa phróiseas ordaithe. Trí chliceáil ar an gcnaipe ordaithe, cuireann tú ordú ceangailteach ar na hearraí atá sa chiseán siopadóireachta. Déantar an deimhniú go bhfuarthas d'ordú trí r-phost díreach tar éis duit an t-ordú a sheoladh.

Nuair a thagann an conradh linn i bhfeidhm, braitheann sé ar an modh íocaíochta a roghnaíonn tú:

Sonrasc agus maoiniú trí Klarna
Glacaimid le d’ordú trí dhearbhú glactha a sheoladh i r-phost ar leith nó trí na hearraí a sheachadadh laistigh de dhá lá.

Pá Apple
Le linn an phróisis ordaithe atreorófar tú chuig láithreán gréasáin an tsoláthraí ar líne Apple. Is féidir leat do shonraí íocaíochta a chur isteach ansin agus an t-ordú íocaíochta a dhearbhú le Apple. Tar éis duit an t-ordú a chur sa siopa, iarraimid ar Apple an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh agus glacadh le do thairiscint.

cárta creidmheasa
Trí d’ordú a chur isteach cuireann tú sonraí do chárta creidmheasa isteach agus déanfaidh an chuideachta cárta creidmheasa seiceáil údaraithe. Tar éis do dhlisteanú mar shealbhóir cárta dlisteanach, déantar an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh go huathoibríoch agus gearrtar do chárta creidmheasa nuair a dhéantar an t-ordú. Tugtar an conradh i gcrích linn tráth a ngearrtar an cárta creidmheasa.

PayPal, PayPal Express
Le linn an phróisis ordaithe déanfar tú a atreorú chuig láithreán gréasáin an tsoláthraí ar líne PayPal. Is féidir leat do shonraí íocaíochta a chur isteach ansin agus an t-ordú íocaíochta a dhearbhú le PayPal. Tar éis dúinn an t-ordú a chur sa siopa, iarraimid ar PayPal an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh agus mar sin glacadh le do thairiscint.

Google Pay
Le linn an phróisis ordaithe cuirfear ar aghaidh thú chuig suíomh Gréasáin an tsoláthraí ar líne Google. Is féidir leat do shonraí íocaíochta a chur isteach ansin agus an t-ordú íocaíochta a dheimhniú do Google. Tar éis dúinn an t-ordú a chur sa siopa, iarraimid ar Google an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh agus glacadh le do thairiscint dá réir.

Amazon Pá Sa phróiseas ordaithe déanfar tú a atreorú chuig láithreán gréasáin an tsoláthraí ar líne Amazon fiú roimh chríochnú an phróisis ordaithe inár siopa ar líne. Is féidir leat an seoladh seachadta agus an modh íocaíochta a shábháiltear ag Amazon a roghnú ansin agus an t-ordú íocaíochta chuig Amazon a dhearbhú. Déanfar tú a atreorú ansin chuig ár siopa ar líne áit ar féidir leat an próiseas ordaithe a chríochnú. Tar éis dúinn an t-ordú a dhéanamh, iarraimid ar Amazon an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh agus mar sin glacadh le do thairiscint.

3. Teanga chonartha, stóráil téacs conartha

Is iad Gearmáinis agus Béarla na teangacha atá ar fáil chun an conradh a thabhairt i gcrích.

Sábhálaimid téacs an chonartha agus seolaimid na sonraí ordaithe agus ár dtéarmaí agus coinníollacha i bhfoirm téacs chugat. Ar chúiseanna slándála, níl rochtain ar théacs an chonartha ar an Idirlíon a thuilleadh.

4. Téarmaí seachadta

Chomh maith leis na praghsanna táirgí a luaitear d'fhéadfadh costais loingseoireachta a bheith i gceist. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi aon chostais loingseoireachta sna tairiscintí.

Ní sheolaimid ach tríd an bpost. Ar an drochuair ní féidir féin-bhailiú na n-earraí.

5. Íocaíocht

In ár siopa is féidir leat a roghnú idir na modhanna íocaíochta seo a leanas:

cárta creidmheasa
Nuair a chuireann tú an t-ordú in iúl duit sonraí do chárta creidmheasa. Tar éis do dhlisteanú mar shealbhóir cárta dlisteanach, déantar an t-idirbheart íocaíochta a phróiseáil go huathoibríoch agus do chárta a chur chun dochair.

PayPal, PayPal Express
Le linn an phróisis ordaithe déanfar tú a atreorú chuig láithreán gréasáin an tsoláthraí ar líne PayPal. Chun go mbeidh tú in ann méid an tsonraisc a íoc trí PayPal, ní mór duit a bheith cláraithe ann nó clárú ar dtús, do shonraí rochtana a dhlisteanú agus an treoir íocaíochta a dhearbhú dúinn. Tar éis an t-ordú a chur sa siopa, iarraimid ar PayPal an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh. Déanfaidh PayPal an t-idirbheart íocaíochta a phróiseáil go huathoibríoch díreach ina dhiaidh sin. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise le linn an phróisis ordaithe.

Pá Apple Chun méid an tsonraisc a íoc trí Apple Pay, ní mór duit an brabhsálaí “Safari” a úsáid lena bhfuil an soláthraí seirbhíse Apple cláraithe, feidhm Apple Pay a ghníomhachtú, tú féin a dhlisteanú le do shonraí rochtana agus an treoir íocaíochta a dhearbhú. Déanfar an t-idirbheart íocaíochta a phróiseáil díreach tar éis an t-ordú a chur. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise le linn an phróisis ordaithe.

Google Pay Le go mbeidh tú in ann méid an tsonraisc a íoc trí Google Pay, ní mór duit a bheith cláraithe leis an soláthraí seirbhíse Google, an fheidhm Google Pay a bheith gníomhachtaithe, tú féin a shainaithint le do shonraí rochtana agus an t-ordú íocaíochta a dhearbhú. Déantar an t-idirbheart íocaíochta díreach tar éis an t-ordú a chur. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise le linn an phróisis ordaithe.

Amazon Pá Sa phróiseas ordaithe déanfar tú a atreorú chuig láithreán gréasáin an tsoláthraí ar líne Amazon fiú roimh chríochnú an phróisis ordaithe inár siopa ar líne. Chun an próiseas ordaithe a chríochnú trí Amazon agus méid an tsonraisc a íoc, ní mór duit a bheith cláraithe ann nó clárú agus dlisteanacht a dhéanamh le do shonraí rochtana ar dtús. Is féidir leat an seoladh seachadta agus an modh íocaíochta atá stóráilte ag Amazon a roghnú ansin, úsáid Amazon do shonraí a dheimhniú agus an t-ordú íocaíochta a chur chugainn. Déanfar tú a atreorú ansin chuig ár siopa ar líne áit ar féidir leat an próiseas ordaithe a chríochnú. Díreach tar éis an t-ordú a chur, iarraimid ar Amazon an t-idirbheart íocaíochta a thionscnamh. Déanfaidh Amazon an t-idirbheart íocaíochta a phróiseáil go huathoibríoch. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise le linn an phróisis ordaithe.

Ceannach ar chuntas agus maoiniú trí Klarna
I gcomhar le Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stócólm, an tSualainn, cuirimid ceannach sonraisc agus ceannach tráthchuid ar fáil duit mar roghanna íocaíochta. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil sonrasc Klarna agus ceannach tráthchuid Klarna ar fáil ach do thomhaltóirí agus nach mór an íocaíocht a dhéanamh le Klarna.

Ceannach tráthchuid Klarna
Le seirbhís maoinithe Klarna is féidir leat do cheannachán a íoc go solúbtha i dtráthchodanna míosúla ar a laghad 1/24 den mhéid iomlán (ach ar a laghad 6.95 €). Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi Thráthcheannach Klarna lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta agus na Creidmheasanna Eorpacha do Thomhaltóirí anseo.

Clarna Rechnung
Agus tú ag ceannach ar chuntas le Klarna gheobhaidh tú na hearraí ar dtús i gcónaí agus beidh tréimhse íocaíochta 14 lá agat i gcónaí. Is féidir leat teacht ar na téarmaí agus na coinníollacha iomlána maidir le ceannach ar chuntas anseo.

6. Ceart chun tarraingt siar

Tá tomhaltóirí i dteideal an chirt dhlíthiúil chun cúlghairm a dhéanamh mar a thuairiscítear sa treoir chúlghairme. Ní thugtar ceart deonach cúlghairme d’fhiontraithe.

7. Teideal a fhorchoimeád

Fanann na hearraí inár maoin go dtí go mbeidh íocaíocht iomlán déanta.
Maidir le fiontraithe, tá feidhm ag na nithe seo a leanas freisin: Coimeádaimid teideal ar na hearraí go dtí go socraítear go hiomlán gach éileamh a eascraíonn as caidreamh gnó leanúnach. Féadfaidh tú na hearraí forchoimeádta a athdhíol i ngnáthchúrsa an ghnó; déanfar aon éilimh a eascraíonn as an athdhíol seo a shannadh dúinn roimh ré ar mhéid an tsonraisc, beag beann ar aon teaglaim nó meascadh na n-earraí forchoimeádta le mír nua, agus glacaimid leis an sannadh seo. Tá tú fós údaraithe na héilimh a bhailiú, ach féadfaimid éilimh a bhailiú sinn féin freisin mura gcomhlíonann tú d’oibleagáidí íocaíochta.

8. Sleamhnán iompair

Tá feidhm ag tomhaltóirí Für: Má sheachadtar earraí le fadhbanna soiléire iompair, le do thoil gearán a dhéanamh faoi na hearráidí sin a luaithe is féidir leis an duine seachadta agus déan teagmháil linn láithreach. Níl aon iarmhairtí ar bith ag socrú gearáin nó bunú teagmhála do d’éilimh reachtúla agus dá bhforfheidhmiú, go háirithe do chearta baránta. Mar sin féin, cabhraíonn tú linn ár n-éilimh féin i gcoinne an iompróra nó an árachais iompair a dhearbhú.

9. Barántas agus ráthaíochtaí

Mura gcomhaontaítear a mhalairt go sainráite thíos, beidh feidhm ag an dlí dliteanais reachtúil.
Má cheannaíonn tomhaltóirí earraí úsáidte, beidh feidhm ag an méid seo a leanas: má tharlaíonn an fabht tar éis bliana ó sheachadadh na n-earraí, eisiafar éilimh ar lochtanna. Is féidir Mängel a tharlaíonn laistigh de bhliain amháin ó sheachadadh na n-earraí a éileamh laistigh den tréimhse teorann reachtúil dhá bhliain ó sheachadadh na n-earraí.
I gcás fiontraithe, bliain amháin tar éis an riosca a rith a bheidh sa tréimhse teorann le haghaidh éileamh ar lochtanna in earraí nua-mhonaraithe. Díolfar earraí úsáidte gan aon bharántas a eisiamh. Níl aon tionchar fós ag na tréimhsí teorann reachtúla don cheart cúláraigh faoi § 445a BGB.
Ní mheasfar ach ár sonraí féin agus tuairiscí táirge an mhonaróra a áiríodh sa chonradh a bheith ina gcomhaontuithe maidir le cáilíocht na n-earraí maidir le fiontraithe; ní ghlacaimid aon dliteanas as ráitis phoiblí a dhéanann an monaróir nó ráitis fógraíochta eile.
Má tá an t-earra seachadta lochtach, cuirfimid barántas ar fáil d’fhiontraithe ar ár rogha féin ar dtús tríd an locht a leigheas (feabhsú ina dhiaidh sin) nó trí mhír saor ó locht a sholáthar (seachadadh athsholáthair).
Ní bheidh feidhm ag na teorainneacha agus na teorainneacha ama thuas maidir le héilimh atá bunaithe ar dhamáiste a rinne sinne, ár n-ionadaithe dlíthiúla nó ár ngníomhairí ionadacha; I gcás gortú beatha, géag nó sláinte, i gcás sárú dualgais d’aon ghnó nó go mórfhaillíoch agus rún calaoiseach; i gcás sárú ar oibleagáidí conarthacha ábhartha, a bhfuil a gcomhlíonadh sár-riachtanach chun an conradh a chomhlíonadh i gceart agus a bhféadfaidh an páirtí conarthach brath orthu go rialta (oibleagáidí príomhúla) a chomhlíonadh.
• faoi chuimsiú gealltanas ráthaíochta, a mhéid a comhaontaíodh
• a mhéid a chlúdaítear raon feidhme chur i bhfeidhm an Achta um Dhliteanas Táirge.
Is féidir faisnéis maidir le haon ráthaíochtaí breise is infheidhme agus a gcoinníollacha cruinne a fháil leis an táirge agus ar leathanaigh faisnéise speisialta sa siopa ar líne.

Seirbhís do chustaiméirí: info@artprinta.com

10. Greamaitheacht

Fü;d’éilimh atá bunaithe ar dhamáiste a dhéanfaimid, ár n-ionadaithe dlíthiúla nó ár ngníomhairí ionadacha, beimid faoi dhliteanas i gcónaí gan teorainn i gcás gortú beatha, géag nó géag, nó aon damáiste eile a dhéanfaimid, ár n-ionadaithe dlíthiúla nó ionadach. gníomhairí; I gcás sárú dualgais d’aon ghnó nó go mórfhaillíoch
• i gcás gealltanais ráthaíochta, má chomhaontaítear iad, nó
• má osclaíodh raon feidhme an Achta um Dhliteanas Táirge.
I gcás sárú ar oibleagáidí conarthacha ábhartha, a bhfuil a chomhlíonadh sár-riachtanach chun an conradh a chomhlíonadh i gceart agus chun go gcomhlíonfaidh an comhpháirtí conarthach go rialta é; Má tá an páirtí conarthach i dteideal brath air go rialta; , (oibleagáidí príomháideacha) trí fhaillí beag ar ár bpáirt féin, ar thaobh ár n-ionadaithe dlíthiúla nó ár ngníomhairí ionadacha, beidh dliteanas an méid teoranta don damáiste is intuartha ag an am a thugtar an conradh i gcrích, ar gá go hiondúil a tharlú. bheith ag súil.
Eisiatar aon éilimh eile ar dhamáistí.

11. Réiteach Díospóide

Soláthraíonn an Coimisiún Eorpach ardán do réiteach díospóide ar líne (OS) ar féidir leat a fháil anseo. Níl oibleagáid ná toilteanach orainn a bheith rannpháirteach i nós imeachta um réiteach díospóide os comhair comhlachta um shásamh tomhaltóirí.

12. Forálacha críochnaitheacha

Más fiontraí tú, tá feidhm ag dlí na Gearmáine maidir le heisiamh Choinbhinsiún na NA ar Chonarthaí um Dhíolachán Idirnáisiúnta Earraí.

Más ceannaí tú de réir bhrí Chód Tráchtála na Gearmáine, eintiteas dlíthiúil faoin dlí poiblí nó ciste speisialta faoin dlí poiblí, is é an áit eisiach dlínse do gach díospóid a eascraíonn as caidreamh conarthach eadrainn agus tusa ár n-áit ghnó. .


AGB cruthaíodh leis an Siopaí Iontaofa Cóipscríbhneoir dlíthiúil i gcomhar le Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

----

 

Téarmaí Breise agus Ginearálta

FORBHREATHNÚ
Tá an láithreán gréasáin seo á oibriú ag Artprinta. Tríd an suíomh, tagraíonn na téarmaí "muid", "sinn" agus "ár" Artprinta. Artprinta Cuireann an láithreán gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí uile atá ar fáil ón suíomh seo duit, an t-úsáideoir, ar choinníoll duit go nglactar leis na téarmaí, na coinníollacha, na polasaithe agus na fógraí a luaitear anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh agus / nó a cheannach rud éigin uainn, gabháil tú i ár "Seirbhís" agus aontaím bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus na coinníollacha seo a leanas ( "Téarmaí Seirbhíse", "Téarmaí"), lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha breise agus beartais tagairt anseo agus / nó ar fáil ag hyperlink. Tá na Téarmaí Seirbhíse i leith gach úsáideora ar an suíomh, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí atá brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe, agus / nó ranníocóirí ábhair.

Léigh na Téarmaí Seirbhíse cúramach sula rochtain nó úsáid a bhaint as ár suíomh gréasáin le do thoil. Trí rochtain nó úsáid a bhaint as aon chuid den láithreán, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Seirbhíse. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí agus na coinníollacha an chomhaontaithe seo, ansin ní féidir leat rochtain a fháil ar an suíomh gréasáin nó úsáid a bhaint as aon seirbhísí. Má mheastar go bhfuil na Téarmaí Seirbhíse tairiscint, ní mór go nglacfaidh teoranta go sainráite leis na Téarmaí Seirbhíse.

Aon ghnéithe nó uirlisí a chuirtear chuig an siopa reatha nua a bheith faoi réir na Téarmaí Seirbhíse. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse ag am ar bith ar an leathanach seo. Cúlchiste againn an ceart chun nuashonrú, a athrú nó a chur in ionad aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse ag nuashonruithe agus / nó athruithe phost ar ár láithreán gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht a sheiceáil an leathanach seo go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is éard atá Do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh gréasáin a leanas a phostú faoi aon athruithe glacadh leis na hathruithe sin.

Is é ár stór óstáil ar Shopify Inc Soláthraíonn siad dúinn leis an ardán ríomh-thráchtáil ar líne a ligeann dúinn chun ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat.

ROINN 1 - Téarmaí STORE LÍNE
Trí aontú leis na Téarmaí Seirbhíse, ionadaíocht a dhéanamh leat go bhfuil tú ar a laghad an aois is mó i do stáit nó cúige cónaithe, nó go bhfuil tú ag an aois is mó i do stáit nó cúige cónaithe agus a thug tú dúinn do thoiliú leis cheadú aon cheann de do chleithiúnaithe mion suíomh seo a úsáid.
Ní féidir leat úsáid ár gcuid táirgí chun aon chríche neamhdhleathaí nó neamhúdaraithe ná ní féidir leat, in úsáid na Seirbhíse, violate aon dlíthe i do dhlínse (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do dlíthe cóipchirt).
Ní mór duit a tharchur ar aon péisteanna nó víris nó aon chód de chineál millteach.
Beidh sárú nó sárú ar aon cheann de na Téarmaí thoradh ar fhoirceannadh láithreach do Sheirbhísí.

ROINN 2 - COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA
Cúlchiste againn an ceart seirbhís a dhiúltú do dhuine ar bith ar chúis ar bith ag am ar bith.
Dtuigeann tú gur féidir do ábhar (nach n-áirítear faisnéis cárta creidmheasa), a aistriú gan chriptiú agus (a) tarchuir thar líonraí éagsúla i gceist; agus (b) athruithe chun cloí agus a oiriúnú do riachtanais theicniúla na líonraí nó feistí nascadh. Tá faisnéis cárta creidmheasa criptithe i gcónaí le linn aistriú thar líonraí.
Aontaíonn tú nach bhfuil a atáirgeadh, dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó saothrú a dhéanamh ar aon chuid den tSeirbhís, bain úsáid as an tSeirbhís, nó rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh gréasáin ann trínar bhfuil an tseirbhís ar fáil, gan cead sainráite i scríbhinn le linn .
Na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh ar mhaithe le háisiúlacht amháin agus ní bheidh theorannú nó a difear do na Téarmaí a mhalairt.

ROINN 3 - CRUINNEAS, IOMLÁINE agus tráthúlacht faisnéise
Nílimid freagrach as má dhéantar faisnéis ar fáil ar an suíomh seo nach bhfuil cruinn, iomlán nó reatha. Tá an t-ábhar ar an suíomh seo ar fáil le haghaidh eolais ghinearálta amháin agus níor chóir bheith ag brath air nó a úsáid mar bhonn eisiach air chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle foinsí príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla ar fhaisnéis. Tá aon spleáchas ar an ábhar ar an suíomh seo ar do phriacal féin.
Is féidir an láithreán faisnéis áirithe stairiúil. Eolas stairiúil, de riachtanas nach bhfuil, faoi láthair agus tá sé ar fáil le haghaidh do tagartha amháin. Cúlchiste againn an ceart sin a mhodhnú an t-ábhar ar an suíomh seo ag am ar bith, ach ní mór dúinn aon oibleagáid ar aon eolas ar ár suíomh suas chun dáta. Aontaíonn tú go bhfuil sé d'fhreagracht a monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh.

ROINN 4 - MODHNUITHE CHUN SEIRBHÍSE AGUS PRAGHSANNA
Tá praghsanna le haghaidh ár tháirgí atá faoi réir a athrú gan fógra.
Cúlchiste againn an ceart ag am ar bith leis an tSeirbhís a mhodhnú nó a scor (nó aon chuid de nó aon ábhar) gan fógra ag am ar bith.
Ní bheidh bheimid faoi dhliteanas chun tú féin nó d'aon tríú páirtí le haghaidh aon mhodhnú, athrú praghais, a fhionraí nó scor den tSeirbhís.

ROINN 5 - TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (más infheidhme)
Is féidir táirgí nó seirbhísí áirithe a bheith ar fáil go heisiach ar líne tríd an suíomh gréasáin. Is féidir na táirgí nó seirbhísí a bhfuil gcainníochtaí teoranta agus tá siad faoi réir a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach amháin de réir ár Polasaí ais.
Cé go ndearnamar gach iarracht a chur ar taispeáint chomh cruinn agus is féidir na dathanna agus íomhánna ar ár dtáirgí sin le feiceáil ag an siopa. Ní féidir linn a chinntiú go mbeidh do ríomhaire monatóireacht a dhéanamh ar taispeáint ar aon dath a bheith cruinn.
Cúlchiste againn an ceart, ach nach bhfuil oibleagáid, chun an díolacháin ar ár dtáirgí nó seirbhísí teorainn le haon duine, réigiún geografach nó dlínse. Is féidir linn an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás-ar-chás. Cúlchiste againn an ceart chun teorainn na cainníochtaí aon táirgí nó seirbhísí a chuirimid ar fáil. Tá gach cur síos ar na táirgí nó praghsála a táirge faoi réir athrú ag am ar bith gan aon fhógra, ar lánrogha dúinn. Cúlchiste againn an ceart chun scor aon táirge ag am ar bith. Tá aon tairiscint le haghaidh aon táirge nó seirbhís a rinneadh ar an suíomh seo ar neamhní nuair toirmiscthe.
Ní chuirimid barántas go mbeidh cáilíocht aon táirgí, seirbhísí, eolas, nó ábhar eile a cheannaigh nó a fuair tú freastal ar do ionchais, nó go mbeidh aon earráidí sa tSeirbhís a cheartú.

ROINN 6 - CRUINNEAS FAISNÉISE BILLING AGUS CUNTAS
Tá an ceart againn diúltú d'aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, ar ár rogha féin féin, cainníochtaí a ceannaíodh in aghaidh an duine, in aghaidh an tí nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. Féadfaidh na srianta seo orduithe a chuirtear leis an gcuntas custaiméara céanna, nó an chárta creidmheasa céanna, agus / nó orduithe a úsáideann an seoladh céanna billeála agus / nó seoladh loingseoireachta san áireamh. Sa chás go ndéanfaimid athrú ar ordú nó go gcealóimid ordú, féadfaimis iarracht a chur in iúl duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus / nó an seoladh billeála / uimhir theileafóin a cuireadh ar fáil tráth a rinneadh an t-ordú. Coinneoimid an ceart chun orduithe a theorannú nó a thoirmeasc, is cosúil go ndéantar déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí inár n-aon bhreithiúnas amháin.

Aontaíonn tú a chur ar fáil a cheannach atá ann faoi láthair, iomlán agus cruinn agus eolas an chuntais do gach ceannacháin a rinneadh ag ár stór. Aontaíonn tú suas chun dáta go pras do chuntas agus faisnéis eile, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí dhul in éag, ionas gur féidir linn a chomhlánú do idirbhearta agus dul i dteagmháil leat mar is gá.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, le do thoil athbhreithniú a dhéanamh ar ár Polasaí Tuairisceáin.

ROINN 7 - uirlisí OPTIONAL
Is féidir linn ar fáil duit le rochtain ar uirlisí tríú páirtí os cionn a ndéanaimid monatóireacht ná ní ghlacfaidh sé aon rialú ná ionchur.
Aithníonn tú agus comhaontaíonn a chuirimid ar fáil rochtain ar uirlisí den sórt sin "mar atá" agus "mar atá ar fáil" gan aon barántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú. Beidh muid aon dliteanas a thagann as nó a bhaineann le do úsáid a bhaint as uirlisí tríú páirtí roghnach.
Aon úsáideann tú uirlisí roghnach ar fáil tríd an suíomh go hiomlán ar do phriacal féin agus rogha agus ba chóir duit a chinntiú go bhfuil tú eolach agus a cheadú ar na téarmaí ar a uirlisí atá ar fáil ag an soláthraí tríú páirtí (anna) ábhartha.
Is féidir linn freisin, sa todhchaí, a thairiscint seirbhísí nua agus / nó gnéithe tríd an láithreán gréasáin (lena n-áirítear, scaoileadh na huirlisí agus na hacmhainní nua). Beidh gnéithe nua den sórt sin agus / nó seirbhísí a bheith faoi réir na Téarmaí Seirbhíse.

CUID 8 - NAISC TRÍÚ PÁIRTÍ
Is féidir ábhar ar leith, táirgí agus seirbhísí atá ar fáil trínár Seirbhís ábhair ó tríú páirtithe áireamh.
Is féidir naisc tríú páirtí ar an suíomh seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe le linn. Ní Táimid freagrach as scrúdú nó measúnú ar an ábhar nó cruinneas agus ní dhéanaimid barántas agus ní bheidh aon dliteanas as aon ábhar tríú páirtí nó láithreáin ghréasáin, nó le haghaidh aon ábhair eile, táirgí, nó seirbhísí de tríú páirtithe.
Nach bhfuil muid faoi dhliteanas as aon scriosadh nó damáistí a bhaineann le ceannach nó le húsáid na n-earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhar, nó aon idirbhearta eile a rinneadh i ndáil le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Déan iniúchadh go cúramach ar bheartais agus cleachtais an tríú páirtí agus a dhéanamh cinnte go dtuigeann tú iad sula gabháil tú in aon idirbheart. Ba chóir gearáin, éilimh, imní, nó ceisteanna a bhaineann le táirgí tríú páirtí a sheoladh chuig an tríú páirtí.

ROINN 9 - BARÚLACHA USER, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE
Más rud é, ar iarratas uainne, a sheolann tú aighneachtaí sonracha áirithe (mar iontrálacha mar shampla chomórtas) nó nach bhfaightear iarraidh uainn a sheolann tú smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna, nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost poist, nó ar shlí eile (dteannta a chéile, "barúlacha"), aontaíonn tú go mbeimid, ag am ar bith, gan srian, a eagrú, a chóipeáil, a fhoilsiú, a dháil amach, a aistriú agus a úsáid ar shlí eile in aon mheán aon tuairimí go bhfuil tú ag súil a chur chugainn. Táimid agus beidh sé faoi oibleagáid ar (1) a choimeád ar bun aon tuairimí faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as aon tuairimí; nó (3) freagra a thabhairt ar aon tuairimí.
Is féidir linn, ach nach bhfuil aon oibleagáid, monatóireacht a dhéanamh, a eagrú nó ábhar go bhfuil muid a chinneadh in ár rogha féin amháin atá neamhdhleathach, maslach, bagrach, clúmhillteach, clúmhillteach, pornagrafach, gáirsiúil nó ar shlí eile objectionable nó nuair a sháraíonn aon pháirtí maoine intleachtúla nó na Téarmaí Seirbhíse a bhaint .
Aontaíonn tú nach sáraíonn do chuid tuairimí aon cheart aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, pearsantacht nó ceart pearsanta nó dílseánaigh eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar neamhdhleathach nó mídhleathach nó míbhásta ort, nó go bhfuil aon víreas ríomhaireachta nó malware eile ann a d'fhéadfadh difear d'oibriú na Seirbhíse nó d'aon láithreán gréasáin ghaolmhara a bheith i do chuid tuairimí. Ní fhéadfaidh tú seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, a ligean gur duine eile seachas tú féin, nó má chuireann tú in iúl dúinn nó tríú páirtithe ar shlí eile maidir le bunús aon tuairimí. Tá tú freagrach as aon tuairimí a dhéanann tú agus a cruinneas amháin. Ní ghlacann muid aon fhreagracht agus ní ghlacann sé aon dliteanas i leith aon bharúlacha a chuir tú féin nó aon tríú páirtí ar fáil.

ROINN 10 - EOLAS PEARSANTA
Tá do chuirtear eolas pearsanta tríd an siopa rialú ag ár Polasaí Príobháideachta. Chun breathnú ar ár Polasaí Príobháideachta.

ROINN 11 - EARRÁIDÍ, míchruinnis agus easnaimh
Ó am go chéile d'fhéadfadh go mbeadh eolas ar ár suíomh nó sa tSeirbhís go bhfuil earráidí cló, mhíchruinneas nó easnamh a d'fhéadfadh a bhaineann le tuairiscí táirge, praghsáil, cur chun cinn, cuireann, muirir loingseoireachta táirge, amanna idirthurais agus infhaighteacht. Cúlchiste againn an ceart a cheartú aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh, agus a athrú nó a thabhairt cothrom le dáta eolas nó a chealú orduithe má tá aon eolas sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin a bhaineann míchruinn ag am ar bith gan fógra roimh ré (lena n-áirítear tar éis duit isteach d'ordú) .
Táimid ag tabhairt faoi aon oibleagáid a thabhairt cothrom le dáta, a leasú nó a shoiléiriú faisnéise sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin a bhaineann le, lena n-áirítear gan teorainn, fhaisnéis ar phraghsáil, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor chóir aon nuashonrú nó a athnuachan dáta sonraithe i bhfeidhm sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin a bhaineann, a ghlacadh chun a léiriú go bhfuil an fhaisnéis go léir sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin a bhaineann le a mhodhnú nó a nuashonrú.

ROINN 12 - ÚSÁIDÍ Toirmiscthe
Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sa Téarmaí Seirbhíse, tá tú cosc ​​ar úsáid a bhaint as an suíomh nó a ábhar: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) do dhaoine eile a shireadh a dhéanamh nó páirt a ghlacadh in aon ghníomhartha neamhdhleathacha; (c ) a violate aon, cónaidhme, rialacháin idirnáisiúnta nó cúige stáit, rialacha, dlíthe, nó deasghnátha áitiúil; (d) a shárú ar nó violate ár chearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile; (e) a chiapadh, mí-úsáid, insult , díobháil, defame, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú, nó idirdhealú bunaithe ar inscne, claonadh gnéasach, creideamh, eitneachas, cine, aois, bunadh náisiúnta, nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a chur isteach; (g) a uaslódáil nó a víris nó aon chineál eile de chód mailíseach go mbeidh d'fhéadfadh nó a úsáid in aon slí a mbeidh tionchar acu ar fheidhmiúlacht nó le hoibriú an tSeirbhís nó ar aon suíomh gréasáin gaolmhar, láithreáin ghréasáin eile, nó ar an idirlíon a tharchur; (h) a bhailiú nó a rianú pearsanta eolas ar dhaoine eile; (i) go spam, phish, pharm, pretext, Spider, crawl, nó greadadh; (j) chun aon chríche gáirsiúil nó mímhorálta; nó (k) chun cur isteach nó dul timpeall ar na gnéithe slándála na Seirbhíse nó aon láithreán gréasáin a bhaineann le, láithreáin ghréasáin eile, nó ar an Idirlíon. Cúlchiste againn an ceart a fhoirceannadh do úsáid a bhaint as an tSeirbhís nó aon suíomh gréasáin gaolmhar do shárú aon cheann de na húsáidí toirmiscthe.

CUID 13 - SÉANADH NA BARÁNTAÍ; TEORAINN LE DLITEANAS
Ní chuirimid ráthaíocht, ionadaíocht a dhéanamh nó barántas go mbeidh do úsáid a bhaint as ár seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.
Ní chuirimid barántas go mbeidh na torthaí is féidir a fháil ó úsáid a bhaint as an tseirbhís a bheith cruinn nó iontaofa.
Aontaíonn tú gur ó am go ham d'fhéadfaimis bhaint as an tseirbhís ar feadh tréimhsí éiginnte ama nó an tseirbhís a chur ar ceal ag am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.
Aontaíonn tú go sainráite go, tá do úsáid a bhaint as, nó míchumas a úsáid ar an tseirbhís ar do phriacal aonair. Tá an tseirbhís agus na táirgí agus na seirbhísí a sheachadadh chuig tú tríd an tseirbhís (ach amháin mar atá luaite go sainráite le linn) ar fáil 'mar atá' agus 'mar atá ar fáil' le haghaidh do úsáid, gan aon uiríoll, barántaí nó coinníollacha de chineál ar bith, bíodh sé sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear barántas go léir intuigthe nó coinníollacha de merchantability, riocht díola, feiliúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-sárú.
Ní dhéanfaidh Artprinta, Beidh ár stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, cleamhnaithe, gníomhairí, conraitheoirí, inmheánacha, soláthróirí, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas as aon díobháil, caillteanas, éilimh, nó aon damáiste dhíreach, indíreach, teagmhasach, pionósacha, speisialta nó iarmhartacha de chineál ar bith , Lena n-áirítear, gan teorainn a bhaint as brabúis a cailleadh, caillteanas ioncaim, coigilteas caillte, caillteanas sonraí, costais athsholáthair, nó aon damáiste dá leithéid, cibé acu atá bunaithe i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), dliteanas dian nó ar shlí eile, ag eascairt as d'úsáid d'aon cheann de na Seirbhís nó aon tháirgí a fhaightear ag baint úsáide as an tseirbhís, nó maidir le haon éileamh eile a bhaineann le haon úsáid a bhaint as an tseirbhís nó aon táirge, lena n-áirítear aon earráidí nó easnaimh in aon ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste ar bith ar bith De chineál a thabhaigh mar thoradh ar úsáid na seirbhíse nó aon ábhar (nó táirge) a phostadh, a tharchur, nó a chuirfear ar fáil ar shlí eile tríd an tseirbhís, fiú má thugtar in iúl dóibh. Ós rud é nach ligeann roinnt stáit nó dlínsí eisiamh nó teorannú dliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, i stáit nó dlínsí den sórt sin, beidh ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

ROINN 14 - SLÁNAÍOCHT
Aontaíonn tú slándáil, cosaint a dhéanamh agus a shealbhú gan dochar Artprinta agus ár dtuismitheoir, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigigh, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthróirí, intéirnigh agus fostaithe, neamhdhíobhálach d'aon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí aturnaetha réasúnacha, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí de bharr nó de bharr do shárú ar na Téarmaí Seirbhíse seo nó de bharr na ndoiciméad a chuimsíonn siad trí thagairt, nó do shárú ar aon dlí nó cearta tríú páirtí.

ROINN 15 - SEVERABILITY
Sa chás go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse a cinneadh a bheith neamhdhleathach, ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin féin bhfeidhm a mhéid is mó a cheadaítear le dlí is infheidhme, agus beidh an chuid neamh-infheidhmithe do bheith bainte na Téarmaí Seirbhís, ní bheidh an cinneadh sin difear do bhailíocht agus infhorfheidhmitheacht aon fhorálacha atá fágtha eile.

ROINN 16 - FHOIRCEANNADH
Beidh na hoibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe a tabhaíodh roimh an dáta críochnaithe maireachtáil fhoirceannadh an chomhaontaithe chun gach críche.
Tá na Téarmaí Seirbhíse éifeachtach mura ndéantar agus go dtí go bhfoirceannfaidh ceachtar tú nó linn. Is féidir leat deireadh a chur leis na Téarmaí Seirbhíse ag am ar bith trí fhógra a thabhairt dúinn go bhfuil a thuilleadh mian leat úsáid a bhaint as ár gcuid seirbhísí, nó nuair a thagann deireadh ag baint úsáide as ár suíomh.
Más rud é in ár bhreithiúnas féin amháin theipeann ort, nó amhras orainn go bhfuil tú theip, déanamh de réir aon téarma nó foráil de na Téarmaí Seirbhíse, is féidir linn an comhaontú a fhoirceannadh freisin ag am ar bith gan fógra agus beidh tú fós faoi dhliteanas i leith na méideanna atá dlite suas go dtí an dáta foirceanta; agus / nó is féidir a shéanadh dá réir sin tú rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid de).

RANNÁN 17 - COMHAONTÚ AR FAD
Ní bheidh an teip de dúinn a fheidhmiú nó a fhorfheidhmiú aon cheart nó foráil de na Téarmaí Seirbhíse ina tarscaoileadh ceart no an fhoráil sin.
Na Téarmaí Seirbhíse agus ar aon bheartais nó rialacha oibriúcháin posted by linn ar an suíomh seo nó i ndáil leis an tSeirbhís ionann an comhaontú ar fad agus tuiscint idir tú féin agus sinn agus rialú do úsáid a bhaint as an tSeirbhís, in ionad a aon chomhaontuithe roimh ré nó comhaimseartha, cumarsáid agus moltaí , cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinn (lena n-áirítear, ach níl sé teoranta dóibh, aon leaganacha roimh ré na Téarmaí Seirbhíse).
Ní bheidh aon débhríochtaí i léirmhíniú na Téarmaí Seirbhíse a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí a dhréachtú.

CUID 18 - DLÍ A RIALAÍONN
Beidh na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontuithe ar leith trína gcuirimid Seirbhísí ar fáil duit faoi rialú agus forléiriú de réir dhlíthe na Gearmáine.

ROINN 19 - ATHRUITHE DO TÉARMAÍ SEIRBHÍSE
Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse ag am ar bith ar an leathanach seo.
Cúlchiste againn an ceart, ag ár rogha féin amháin, thabhairt cothrom le dáta, a athrú nó a chur in ionad aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse ag nuashonruithe agus athruithe a phost ar ár láithreán gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht a sheiceáil ar ár láithreán gréasáin go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is éard atá Do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh gréasáin nó an tSeirbhís leanas a phostú faoi athruithe ar bith ar na Téarmaí Seirbhíse glacadh leis na hathruithe sin.

ROINN 20 - EOLAS TEAGMHÁLA
Ba cheart ceisteanna faoi na Téarmaí Seirbhíse a sheoladh chugainn ag info@artprinta.com.